Tilbage til hovedmenuen

Tilbage til forrige side

Johannes Møllehave (1937–)
Johannes Møllehave er født i København den 4. januar 1937. Han blev teolog i 1963 og ansat som præst i Greve – Kildebrønde i 1964. I 1966-69 arbejdede han som fængselspræst ved Statsfængslet Vridsløselille, hvorefter han i nogle år ernærede sig om skribent og forfatter og seminarieadjunkt. Fra 1973-87 var han præst i Virum og i årene 1987-91 præst for den danske menighed i Bruxelles. I 1991 gik han af som præst og slog sig ned i England for at blive forfatter og foredragsholder på fuld tid.
           Johannes Møllehave har, som de fleste vil vide, en formidabel evne til at formidle selv vanskelige temaer og forfatterskaber, og en fantastisk hukommelse, der sætter ham i stand til at huske og citere ord og udtryk – ofte med en meget velplaceret og humoristisk pointe.
           Han har selv et meget omfattende forfatterskab bag sig lige fra revytekster og –sange til artikler, erindringsbøger, prædikensamlinger og læsninger af store klassiske forfatterskaber som Søren Kierkegaard, Fjodor Dostojevskij og H.C. Andersen og humorister som Storm P. og Benny Andersen.
           Som teolog og præst har Møllehave ikke overraskende også lavet adskillige genfortællinger af Bibelen og udvalgte bibelske fortællinger på hans karakteristiske lettilgængelige og underfundige måde. Nogle af bibelhistorierne har han digtet om til vers, og både disse og mange af de salmer, han i tidens løb har skrevet, er blevet sat i musik af kunstnere som Anne Linnet, Fuzzy og Niels Viggo Bentzon.
           Johannes Møllehave er en stor bruger, elsker og kender af de danske salmer. Han citerer flittigt fra dem, og i 1992 udgav han bogen, Danske Salmer – med noder og becifringer, kommentarer og digterbiografier. Heri lægger han ikke skjul på, at han ikke synes, de nutidige salmedigtere når op på samme poetiske styrke som de gamle. Derfor var han heller ikke specielt glad for at få to af sine egne salmer med i den salmebog, der udkom i 2003.