Tilbage til hovedmenuen

Tilbage til forrige side

Om Salmer i undervisningen

Salmer i undervisningen giver børn og unge mulighed for et levende og inspirerende møde med den danske salmetradition, salmedigterne og deres samtid. I serien indgår i alt tre bøger, der henvender sig til henholdsvis indskoling, mellemtrin og overbygning.

Salmer i spil
0.-3. klasse

Af Jytte Blanner og Hanne Margrethe Tougaard

Salmer i spil består af en lærervejledning + CD, der gennemgår i alt 15 salmer. Bogen rummer baggrundsstof til underviseren samt kopiark til eleverne - med salmetekster, tilknyttede opgaver og kreative indslag, der hjælper de yngste børn med at relatere til salmernes indhold. Salmerne er både trykt med noder og indspillet på den medfølgende syng-med-CD. Materialet lægger op til et tværfagligt samarbejde mellem fagene musik, dansk, kristendom, billedkunst og natur/teknik.

ISBN: 978-87-7524-149-1

 

Som en helle midt i larmen
4.-6. klasse

Af Lotte Demant og Jens Jermiin Nielsen

Som en helle midt i larmen består af en lærervejledning + CD. Lærervejledningen rummer baggrundsstof om i alt 20 salmer, kopiark med opgaver til eleverne samt forslag til lege og andre kreative indslag i undervisningen. Salmerne er både gengivet på tryk med noder og indspillet på den medfølgende CD.  Materialet sigter fagligt mod undervisningen i dansk og musik.

ISBN: 978-87-7524-150-7
                

Hvad rimer på smerte?
7.-10. klasse

Af Helle Krogh Madsen og John Rydahl

Hvad rimer på smerte? behandler salmen som litteratur. Elevbogen er opdelt i fem salmetemaer, der gennem tekst, billeder og forskellige opgaver går i dybden med salmernes indhold samt digterne og deres samtid. En del af materialet er lagt ud på www.salmeriundervisningen.dk. Det gælder også Salmeværkstedet, hvor eleverne får mulighed for selv at prøve kræfter med salmedigtning.

Bogens opgaver kan både løses individuelt og i grupper, og opbygningen gør det muligt at lægge fokus på et enkelt af de i alt fem salmetemaer. Det faglige sigte er dansk, kristendom og historie samt tværfaglig undervisning.

ISBN: 978-87-7524-152-1


Kontakt Det Kgl. Vajsenhus Forlag for yderligere oplysninger
bibelselskabet@bibelselskabet.dk


Læs mere om det Kgl. Vajsenhus´ Forlag
http://www.dendanskesalmebog.dk